Rudolf Laban – nezvyčajný život a výnimočné dielo

1. časť

Marta Poláková Život a dielo Rudolfa Labana – jednej z kľúčových postáv tanečného umenia 20. storočia – sú neoddeliteľne prepojené a dá sa povedať, že nie je veľa takých, ktorí prežili natoľko bohatý život s neočakávanými zvratmi, vrcholmi i pádmi, okamihmi slávy aj zúfalého nezdaru, a len málo ľudí bolo/je obdarených toľkými výnimočnými

[viac…]
Compania Antonio Molina El Choro, zdroj Bienal de Flamenco Sevilla

FLAMENCO – tanec, ktorý počujete

Libuša Bachratá Dlhodobo hľadám kľúč k toľkej pútavosti, ktorou disponuje pôvodné ľudové umenie španielskej Andalúzie. Pri prechádzke večernou Sevillou znie flamenco hudba z mnohých lokálov a skupinky mladých ľudí spievajú a tancujú v uliciach, tento folklór je skutočne aktuálny.

Prečo je práve španielske ľudové umenie a jeho tanečná forma dodnes

[viac…]

„Mojím najväčším úspechom sú úspechy mojich žiakov.“

Rozhovor s Danicou Pilzovou

Kristián Kohút

Danica Pilzová reprezentuje silnú sólistickú generáciu baletu Slovenského národného divadla a patrí k významným osobnostiam tanečného umenia druhej polovice 20. storočia na Slovensku. Už ako dieťa podľahla čaru umeleckého smeru, nad ktorým bdie múza Terpsichoré. Radosť z tanca prerástla do vášne, ktorá jej dopomohla splniť si sen –

[viac…]

Prešporský majáles – jediný balet odohrávajúci sa v Bratislave

Miklós Vojtek

Na programe operných domov sa často stretávame s titulmi obsahujúcimi názvy miest ako Barbier zo Sevilly, Postillon z Lonjumeau, Majstri speváci norimberskí, Soročinský jarmok a pod. Poznáme diela, v titule ktorých nie je názov lokality, kde sa odohráva dej, ako napríklad Tosca alebo André Chenier. Predsa je všeobecne známe, že prvé

[viac…]

Street styles

Pouličné tanečné štýly, ktoré u nás zatiaľ nepoznáme

Miro Janík Všade na svete neustále vznikajú nové pouličné tance. Často sú buď následkom nových hudobných trendov, alebo sú inšpirované pohybmi hudobných interpretov vo videoklipoch, a niekedy sú reakciou na aktuálnu situáciu v danom regióne. Mnohé z nich rýchlo vzniknú a rýchlo zaniknú, respektíve prežijú len v lokálnych komunitách vo veľmi malom

[viac…]

Friderica Derra de Moroda

Svetoznáma tanečná vedkyňa z Prešporka

Miklós Vojtek Tento rok si pripomíname 120. výročie narodenia významnej tanečnice, choreografky, pedagogičky, tanečnej historičky publicistky a zberateľky tanečných dokumentov Friderici Aloisie Derra de Morody. Narodila sa 2. 6. 1897 v Prešporku. Prišla na svet ako druhá dcéra v rodine novinára, hlavného spolupracovníka Pressburger Zeitungu,

[viac…]