Emil T. Bartko: Stručná encyklopédia tanečného umenia

Stručná encyklopédia tanečného umenia je výsledkom dlhoročnej systematickej zberateľskej a výskumnej činnosti autora Mgr. Emila T. Bartka, PhD. Je prvým komplexným encyklopedickým dielom v oblasti tanečného umenia na Slovensku. Prináša široký záber do rôznorodého, druhovo a žánrovo bohatého sveta tanečného umenia. Menné a vecné encyklopedické heslá nám odkrývajú cenné informácie zo všetkých oblastí tanečného umenia – ľudového, klasického tanca a baletu, moderného i súčasného tanca.

Čitateľ v nej nájde najdôležitejšie životopisné informácie o významných osobnostiach z oblasti svetového a slovenského tanečného umenia. Autor obohatil obsah encyklopédie aj o umelecké a vzdelávacie inštitúcie, súbory, skupiny, zoskupenia, festivaly, súťaže a časopisy z oblasti tanečného umenia. Ďalšou veľmi prínosnou súčasťou encyklopédie sú údaje dotýkajúce sa teórie tanečného a hudobného umenia, vrátane tanečnej a hudobnej terminológie.

Vydanie pôvodnej publikácie o tanečnom umení v slovenskom jazyku je nepochybne sviatkom pre všetkých obdivovateľov a milovníkov tanečného umenia.

Objednať knihu

 

Editorky: Mgr.art. Lucia Holinová, Mgr. Valéria Koszoruová
Odborní lektori: prof. Mgr.art. Irina Čierniková, ArtD., doc. Mgr.art. Marcela Grecmanová, Bc. Monika Čertezni, Mgr.art. Kristián Kohút
Encyklopedická spolupráca: RNDr. Veronika Matisová
Jazyková korektúra: Mgr.art. Nataša Holinová
Obálka, sadzba a grafická úprava: Mgr. Vladimír Holina
Ilustrácia na obálke: Milan Herényi

Vydanie knihy z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Kniha bola vydaná v spolupráci s Vysokou školou múzických umení v Bratislave a s podporou Prvej stavebnej sporiteľne, a.s.

Rozmer: 17,5 x 24,1 hrúbka 5,8 cm 
Počet strán: 640 str.
Dátum vydania: 30.8.2018
ISBN kod: 978-80-972203-2-7
EAN kod: 9788097220327

 

 

 

Susan Au: Balet a moderný tanec

Kompletné dejiny tanca prvýkrát v slovenčine

Každý, kto má záujem o tanec, niekedy pocíti potrebu prečítať si kompletného sprievodcu bohatou históriou aj súčasnosťou tohto umenia.

Susan Au uchopila dejiny tanca komplexne. Zoširoka opísala významných tanečníkov aj predstavenia minulosti a dopodrobna preskúmala dnešný tanečný svet. Bohatý výber fotografií a ilustrácií kompletizuje tieto dejiny a prenesie vás z paláca Mediciovcov do výšin Manhattanu, od tanca Ľudovíta XIV. po experimentálne choreografie Twyly Tharpovej a Piny Bauschovej.

Kniha s mimoriadnym rozsahom je komplexným sprievodcom pre každého, kto by sa potreboval zorientovať v tanečnej histórii a získať prehľad v tomto umeleckom žánri od klasického baletu, barokových predstavení až k avantgardným, etnickým tancom, či k súčasnému pohybovému umeniu.

 

Objednať knihu

Susan Au prehľadne a zároveň živo popisuje veľké osobnosti tanca a významné predstavenia histórie až po súčasnosť. Obsahuje aj kapitoly, ktoré dokumentujú diela najvýznamnejších tanečníkov a choreografov od roku 1980 až po súčasnosť. Zahŕňajúc aj rôzne odnože moderného tanca ako Tanztheater, Butó a súčasné tendencie performance art a site-specific. Autorka sa nevyhla ani populárnym žánrom, ako je argentínske tango, spoločenský tanec, alebo írske tance, ktoré sa tiež objavili na divadelných pódiách. Naviac sa dozvieme aj o nových technológiách v tanečnej tvorbe, video dance, cine dance. Posledná kapitola je situovaná v novom tisícročí aj s významnými osobnosťami, poprednými choreografmi a umelcami, vrátane Jérôme Bel, Christopher Wheeldon, Chunky Move a "Ballet Boyz" po boku takých štýlov a vplyvov, ako Krump a Parkour. Načrtáva tiež vývoj v rôznych nových javiskových technológiách a nových médiách.

Z anglického originálu The Ballet and Modern Dance preložili: Katarína Bukovenová, Eva Budjačová, Miriam Ghaniová, Katarína Šomodiová a Barbora Tancerová, Nataša Holinová
Odborní lektori: doc. Marta Poláková, PhD., Mgr. art. Kristián Kohút, Mgr. art. Lucia Holinová
Redakcia textu, jazyková úprava a vytvorenie registra knihy: Mgr. Nataša Holinová
Skenovanie a retuš fotografií, grafická úprava, návrh layoutu a príprava pre tlač, návrh obálky: Mgr. Vladimír Holina

Rozsah: 232 strán plus obálka
ISBN 978 - 80 - 972203 - 1 - 0
Termín vydania: 31.3.2017

Vydanie knihy z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.