Kontakty

Šéfredaktorka: 
Lucia Holinová
tel. +421948000757
holinova@tanecportal.sk

Redakcia: 
Eva Gajdošová
Marta Poláková
Marek Godovič

Jazyková úprava:

Tatiana Žáryová   

Layout a vizuálny koncept: 
Vladimír Holina

Distribúcia: 
distribuciatanec@gmail.com

Vydavateľ: 
RESERVA o.z.
Pekná cesta 12
831 52 Bratislava
IČO: 42360676
DIČ: 2024153725

info@tanecportal.sk

fpu_logo1_modre_small.jpg

Časopis z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

ISSN 1339 – 7699
Registrácia MKSR EV 5010/14

Redakcia

lucia.jpg
Mgr.art. Lucia Holinová

šéfredaktorka časopisu TANEC

Absolventka HTF Vysokej škole múzických umení v Bratislave v odbore pedagogika moderného tanca. Ako choreografka, režisérka, dramaturgička vytvorila v spolupráci s inými umelcami predstavenia, ktoré boli prezentované na Slovensku, v Čechách, Nemecku, Rakúsku, Maďarsku, Izraeli, New Yorku a na Cypre. Choreografickej tvorbe sa začala venovať už počas štúdia na VŠMU. Vytvorila celovečerné choreografie ako Škára (1999), FUGA (2012), WATCH (2015) aj v obnovenej premiére WATCH NOW ( 2016), PI STORY (2015), DUNAJ (2016) - work in proges. viac

eva.jpg
Mgr. art. Eva Gajdošová

Absolvovala tanečnú vedu na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Tanečne pôsobila v niekoľkých zoskupeniach a projektoch súčasného tanca, spolupracovala s americkou choreografkou Martou Renzi (projekty Prodigal daughter, That Night, Nový cirkus, Field Studies). Bola šéfredaktorkou prvého odborného  časopisu zameraného na pohybové umenie Tanec, (neskôr Salto). viac

marek.jpg
Marek Godovič

Je absolventom Vysokej školy múzických umení v Bratislave v odbore divadelná veda a polonistika a Filmovej a televíznej fakulty Akadémie múzických umení v Prahe v odbore scenáristika a dramaturgia. viac

marta.jpg
doc. Marta Poláková, ArtD.

choreografka, pedagogička, publicistka, pohybová analytička
Je absolventkou VŠMU v Bratislave (1990) a niekoľkých študijných stáží v zahraničí vrátane prestížneho Fulbrightovho štipendia v USA (2007). V roku 2008 získala certifikát v systéme Labanovej pohybovej analýzy z Laban/Bartenieff Institute of Movement Studies v New Yorku. Od roku 1994 vyučuje na Katedre tanečnej tvorby HTF VŠMU, prednášala aj na univerzitách v USA, Poľsku a Číne. viac