Časopis Tanec je dostupný:

  • v distribučnej sieti spoločnosti MEDIAPRINT-KAPA PRESSEGROSSO, A.S.
  • stánky Mediapress vo vybraných mestách: Bratislava, Banská Bystrica, Trnava, Nitra, Košice, Žilina, Piešťany, Nové Zámky, Komárno, Liptovský Mikuláš, Prešov, Poprad, Spišská Nová Ves, Zlaté Moravce, Levice, Topolčany, Banská Štiavnica, Kremnica, Zlaté Moravce, Partizánske
  • cez distribučnú spoločnosť ARES
  • v kníhkupectve Prospero - Divadelný ústav, Jakubovo nám., Bratislava
  • v kníhkupectve Artfórum Bratislava
  • v Galérii Médium, Hviezdoslavovo nám., Bratislava
  • na Stanica Žilina - Zárečie
  • v Divadle Štúdio Tanca, Banská Bystrica
  • v Studiu ALT@, Praha