Friderica Derra de Moroda

Svetoznáma tanečná vedkyňa z Prešporka

Miklós Vojtek Tento rok si pripomíname 120. výročie narodenia významnej tanečnice, choreografky, pedagogičky, tanečnej historičky publicistky a zberateľky tanečných dokumentov Friderici Aloisie Derra de Morody. Narodila sa 2. 6. 1897 v Prešporku. Prišla na svet ako druhá dcéra v rodine novinára, hlavného spolupracovníka Pressburger Zeitungu,

[viac…]