NU DANCE FEST

rôzne podoby súčasného tanca a performancie

Jakub Molnár, Marek Godovič

12. ročník festivalu súčasného tanca a pohybového divadla NU DANCE FEST sa tento rok konal v novom jarnom termíne, ktorý je vhodnejší aj vzhľadom na väčší divácky potenciál a záujem. Festival priniesol niekoľko zaujímavých zahraničných mien aj performancie slovenských tanečníkov pôsobiacich či už doma, alebo v zahraničí

[viac…]

DANA CASPERSEN – EXCHANGE

Juraj Korec

Počas tohtoročného festivalu Nu Dance Fest sme mali možnosť zúčastniť sa na verejnom dialógu o násilí s titulom EXCHANGE. Uskutočnil sa v priestoroch bratislavského kostola klarisiek v spolupráci s občianskym združením Nový priestor a vďaka podpore Fondu na podporu umenia a Goetheho inštitútu. Autorka diela Dana Caspersen, choreografka

[viac…]

Papier zo mňa choreografa neurobí

rozhovor s Petrom Dedinským

Kristián Kohút

Tanečník Peter Dedinský je sólistom Baletu SND, vyniká výraznými hereckými schopnosťami, mimoriadne plastickým pohybom a úprimným, až bezprostredným javiskovým prejavom. Popri interpretačnej kariére sa venuje tvorbe choreografií a vlastnej baletnej škole. Pri príležitosti uvedenia jeho poslednej choreografie Hračky sme sa rozprávali

[viac…]
Foto: Rosalie O’Connor

Po stopách Balanchinovej techniky v Škole amerického baletu

Kristián Kohút, Nina Ilievová Škola amerického baletu (School of American Ballet, SAB) je jedinou profesionálnou inštitúciou na svete, ktorá vyučuje techniku klasického tanca podľa Georgea Balanchina. Otec neoklasického tanca, vychádzajúc z ruskej (pred Vaganovovou), francúzskej, dánskej a z talianskej školy, vytvoril techniku, ktorá zodpovedá jeho

[viac…]
Foto: Erik Zeman

Nová vlna slovenského súčasného tanca

Marek Godovič Počas posledných mesiacov sa v Bratislave predstavilo niekoľko projektov súčasného tanca, za ktorými stoja alebo v nich priamo tancujú súčasní tanečníci mladej generácie. Vybrali sme si tri projekty, ktoré okrem generačnej blízkosti tvorcov spája aj netradičný netanečný priestor, rovnako aj samotné performancie, ktoré sú založené na

[viac…]

Noro Knap

Noro Knap (1974) - absolvent štúdia fotografie na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Spočiatku sa venoval práci s veľkoformátovými fotoaparátmi, témam krajiny a autoportrétom v krajine, neskôr témam ľudského tela a experimentálnej fotografii.

V období digitálnej fotografie to boli najmä časozberné série, ktoré zobrazovali každodenné veci

[viac…]
Foto: Peter Brenkus

Tanec verzus životný štýl

Eva Gajdošová Podľa výskumov najvýraznejšie ovplyvňujeme svoje zdravie spôsobom, akým žijeme. V priemere je to až 80 percent. Zvyšných 20 percent súvisí s ďalšími vplyvmi, ako sú dedičnosť, zamestnanie, zdravotná starostlivosť atď. Ako sú na tom tanečníci?

[viac…]

Tanečný kongres – TANEC.SK 2016/2017

Kristián Kohút, Ivica Liszkayová Predstavitelia tanečnej obce naprieč všetkými generáciami sa po roku opäť stretli v Bratislave na tanečnom kongrese TANEC.SK, ktorý organizuje Centrum výskumu Hudobnej a tanečnej fakulty VŠMU s finančnou podporou Fondu na podporu umenia a s partnerom Baletom SND. Témou kongresu boli Absolventi Katedry tanečnej

[viac…]

Rudolf Laban – nezvyčajný život a výnimočné dielo

1. časť

Marta Poláková Život a dielo Rudolfa Labana – jednej z kľúčových postáv tanečného umenia 20. storočia – sú neoddeliteľne prepojené a dá sa povedať, že nie je veľa takých, ktorí prežili natoľko bohatý život s neočakávanými zvratmi, vrcholmi i pádmi, okamihmi slávy aj zúfalého nezdaru, a len málo ľudí bolo/je obdarených toľkými výnimočnými

[viac…]