TANEC 1/2018

1.     osobnosť
Katarína Zagorski
Majster Milan Sládek: Som kacírom pantomímy
- rozhovor

 2.     stále scény
Eva Gajdošová
Francúzska noblesa a ruská veľkoleposť
- Marius Petipa na slovenských baletných scénach

 3.     osobnosť
Kristián Kohút
V balete je na prvom mieste kvalita
- rozhovor s Vladimirom Malakhovom

 4.     nezávislá scéna
Marek Godovič
Keď rozprávať nestačí
- polohy pohybu v slovenských nezávislých divadlách

 5. portrét
Kristián Kohút
Nurejevov skok k slobode

6. ateliér
Anton Faraonov

7. slovník
Martina Šiffalovičová
COMMON ADJECTIVES OF PRAISE IN DANCE REVIEWS

8. škola
Marta Poláková
Tvorivo a s radosťou – tanečná pedagogika pre deti a mládež

9. štúdia
Marta Poláková
Rudolf Laban – nezvyčajný život a výnimočné dielo (3. časť)

10. história
Kristián Kohút
Les Ballets Russes – posledná časť

11. história
Miklós Vojtek
Predstihli sme Salzburg: storočnica umeleckého festivalu v Prešporku