Piotr Iľjič Čajkovskij, Marius Petipa, Lev I. Ivanov

Labutie jazero

Fenomenálne dielo Piotra I. Čajkovského, Mariusa Petipu a Leva Ivanova Labutie jazero je nesporne najznámejším titulom baletného repertoáru. Romantický príbeh princa Siegfrieda a krásnej princeznej Odetty zakliatej do podoby labute predstavuje základný kameň klasickej ruskej baletnej školy a takmer už stotridsať rokov patrí k najúspešnejším titulom svetových divadiel. Podmaňujúca hudba, silná dramaturgická línia s romantickým príbehom súboja lásky a zla sú ustavičnou výzvou pre choreografov zvučných mien, z pohľadu technickej náročnosti je toto dielo meradlom úrovne každého baletného divadla.

Spoluúčinkujú žiaci Tanečného konzervatória Evy Jaczovej a orchester Opery SND.

Inscenačný tím

Choreografia: Marius Petipa, Lev I. Ivanov

Dirigent: Martin Leginus, Dušan Štefánek

Naštudovanie: Rafael Avnikjan

Scéna a kostýmy: Josef Jelínek

Baletný majster – repetítor: Mária Kupcová, Nora Gallovičová, Igor Holováč