TANEC 3/2019

1. osobnosť

 Zuzana Uličianska

Sidi Larbi Cherkaoui

rozhovor

 

2. osobnosť

Marta Poláková

Pina stále živá

 

3. zo sveta

Kristián Kohút

Experimentálny THREE OF CODES 

 

4. festival

Miroslav Ballay

KioSK po vyhorení


5. les élèves

Mária Hrúzová

Medzinárodný festival univerzít tanca SHARE 2019

 

6. exercice

Kristián Kohút

Kruh telom, Chrbtové svaly

 

7. stále scény

Matúš Ivan

SĽUK -  70 ROKOV

 

8. podoby tanca

Miro Janík

Spájať pohyb, tanec a ľudí 

rozhovor s Jarom Bekrom

 

9. podoby tanca

Barbara Brathová

Straty a nálezy Argetínskeho tanga

 

10. história

Kristián Kohút

Prima ballerina assoluta Margot Fonteyn

 

11. tanečný export

Zuzana Uličianska

Watch Now v rámci festivalu Rehearsal for Truth