A4 - Priestor súčasnej kultúry, Bratislava

https://goout.net/en/tickets/wow/vhbg/

Debris Company, Eugen Gindl

WOW!

Je pred potopou?

Dejiny sveta a človeka sú dejinami otrasov.

Pády, pohromy nesmerujú ku koncu dejín, ale naopak k jeho pohybom a zmenám. Loď pláva po rozbúrenom mori, potopí sa, ale znova sa vynorí. Situácia, v ktorej sa dnes nachádzame je podobná tej na počiatku dejín. To, čo sa nám zdalo najskôr ako cesta, sa teraz ukazuje ako scestie. Podstata bytia sa čoraz viac a viac vzďaľuje od skutočného poznania. Život sa popiera samým sebou. Konzumná spoločnosť, obdiv samého seba a svojej moci, súťaživosť a neustále premeny nazvané tekutosťou dospeli v 21. storočí do: WOW!

Inscenačný tím:

Réžia, koncept: J. Vlk

Choreografia: S. Vlčeková

Text: E. Gindl

Video art: A. Zelina

Výtvarné riešenie a svetelný dizajn: J. Ptačin

Kostýmy: K. Holková

Hudba: J. Vlk

Dramaturgia: D. Čiripová, J. Vlk

Účinkujú: D. Raček, S. Vlčeková, A. Luptáková, Whispering: B. Mosný

Produkcia: M. Širáňová