Dana Dinková, Branislav Kostka

Édith Piaf

Hudobno-dramatické a tanečné dielo

Bola ako prírodný živel, ktorý si vedel

podmaniť celý svet. Žila na doraz, bez rezervy, prekračovala svoje hranice. Oblečená

zakaždým iba v čiernych šatách bažila po živote, láske, mužoch i alkohole. Nebola dieťaťom smútku, naopak, vždy mala bláznivé nápady. V živote Édith Piaf sa striedala sláva, obdiv, ale aj žiaľ a nešťastie. Sama o sebe na sklonku života povedala: „Žila som strašne a zároveň úžasne, pretože som milovala, milovala som predovšetkým život.“

 

Inscenačný tím:

Hudba: šansóny Edith Piaf s kompozíciou Branislava Kostku

Choreografia a réžia: Dana Dinková

Libreto: Dana Dinková

Kostýmy: Adriena Adamíková

Scéna: Lucia Šedivá

Asistentka choreografa: Ivica Danihelová