TANEC 3/2017

1. zo sveta
Kristián Kohút
Spomienka na Kennetha MacMillana

2. tanečný export
Kristián Kohút
Slovák v Kráľovskom balete - rozhovor s Tomášom Mockom

3. festival
Nina Vangeli
Cesty všelikého těla (Festival TANEC PRAHA 2017)

4. festival
Marek Godovič
ImPulsTanz − šoková terapia tancom

5. festival
Katarína Cvečková
Divák kioskový

6. stále scény
Nina Ilievová
Viva Balet! - príbeh slovenského baletu

7. ateliér
Stojan Milanov

8. osobnosť
Kristián Kohút
Zlatuška VINCENTOVÁ - rozhovor

9. škola
Jakub Molnár, Marek Godovič
Čo si tanečníci môžu „sharovať“?

10. škola
Kristián Kohút
Po stopách Balanchinovej techniky 2 – Tradícia verzus budúcnosť

11. recenzia
Marek Godovič
Zrkadlový odraz pohybu

12. slovník
Martina Šiffalovičová
Basic Locomotor Movements

13. história
Kristián Kohút
LES BALLETS RUSSES – 5. časť