foto: Andrej Lamut
foto: Andrej Lamut

Smútok ako téma

Bratislava v pohybe

Barbara Brathová 

Festival Bratislava v pohybe situoval v rámci svojho programu dve predstavenia do Mestského divadla POH. V dňoch 12. a 13. októbra 2018 ovládli javisko dva diametrálne odlišné projekty zo Slovinska a z Nórska. Prvý večer sa predstavil súbor EnKnap Group pod vedením medzinárodne uznávaného choreografa a tanečníka Iztoka Kovača, jediný stály súbor súčasného tanca v Slovinsku. Od založenia v roku 2008 EnKnap spolupracoval s viac ako 30 slovinskými a zahraničnými choreografmi a režisérmi z rôzneho estetického prostredia a vytvoril 26 celovečerných produkcií a tanečných filmov. Choreograf Josef Nadj, autor diela, nie je iba choreograf, ale aj tanečník, výtvarník a fotograf. Hľadá nové formy a skúma ľudskosť čo najbližšie k ľudskej pravde  oscilujúc medzi realitou a fantáziou, tradíciou a modernou. Nadj skúma vzťah človeka k sebe samému, tanec je pre neho vo svojej podstate aktom ľudskosti, ako informuje web festivalu. Upresnime len, že okrem mnohých ocenení vo Francúzsku jeho tvorbu uznávajú a oceňujú po celom svete a s nadšením prijímajú vo vyše 50 krajinách na piatich kontinentoch. Josef Nadj čerpá inšpiráciu z veľkých mýtov ľudstva a s vášňou spája umelecké disciplíny a kultúrne referencie v snahe o vytvorenie univerzálneho jazyka. V rokoch 1995 – 2016 bol Nadj riaditeľom Centre Chorégraphique National d’Orléans. Od roku 2017 žije v Paríži a tvorí pre svoj nový súbor Atelier 3+1. To azda z arzenálu faktov kvôli predstave, s kým má náš divák do činenia, stačí.

foto: Andrej Lamut

Do bratislavského mestského divadla priniesol tento tvorca choreografiu Dark Union, ktorá vznikla ako revidovaná verzia jeho prvej legendárnej choreografie Canard pékinois (Pekinská kačka, 1987) na podnet umeleckého riaditeľa EnKnap Group Iztoka Kovača v roku 2017. Nadj sa sústredil na jeden motív z pôvodného diela, aby vyprofiloval variácie tragického a temného spojenia. Dark Union je tragický príbeh novomanželov, ktorí zažili len krátke okamihy šťastia, kým ich rozdelila nepredvídateľnosť života. Autor bol ako dieťa svedkom tejto udalosti a snažil sa v choreografii evokovať pochmúrnu emóciu sprevádzajúcu smutný vzťah. 

 Hoci divákom naznačuje bulletin tento lajtmotív „smutného vzťahu“ a dá sa za ním tušiť stopa fatálnosti vychádzajúca zo zadefinovania „tragického“ spojenia, choreografia kreuje aj iné metafory a viacvrstvové vzťahové elementy než stratu partnera smrťou alebo smrť oboch manželov. Vizualita predstavenia je ponorená do tmy a ostáva v monochróme čiernej aj v kostýmových variáciách. Dámske šaty sa líšia iba aplikáciou čipky, ktorá je u každej tanečnice strihovo inak riešená. Šiesti tanečníci (tri ženy, traja muži) môžu byť chápaní ako tri páry, ale aj ako tri podoby temnej emócie, ktorú reprezentujú. Ba dokonca (idúc možno do krajnosti) môžu to byť i tiene minulosti, akýsi tenzní, rozpačití, nahnevaní, trpiaci, stratení „duchovia“ vlastných tiel zmietajúci sa v prenesenej realite svojho podivného fungovania. 

V temnote javiska sa vynára postava muža, ktorý v kuželi svetla vypije na dúšok fľašu vody reprezentujúcu zrejme alkohol, ako náznak toho, čoho príčinou je nastávajúca tragédia alebo, naopak dôsledok tragédie utápaný v alkohole. Táto dvojvýznamovosť napadá divákovi bez exaktnej znalosti príbehu pertaktovaného choreografom. Razantosť pochmúrnej atmosfére pridáva hudba – v prvom pláne skôr akési industriálne monotónne zvuky, šumy, klepanie, búchanie, ktoré vystrieda poetická muzika spočiatku pôsobiaca ako akustické odľahčenie, ale motív melódie sa neustále opakuje a vnára do podobného stereotypu ako pôvodné zvuky. Tanečníci tancujú v skupine, vo dvojiciach, trojiciach i individuálne a hoci sú stále na javisku všetci spolu, akoby existoval a fungoval každý zvlášť so svojou vlastnou náladou, vlastným smútkom a vnútorným prežívaním. Aj pri fyzických spojeniach vzniká psychická izolácia, separátne prázdno, ktoré je v tichu prerušované občas zvukmi napodobňujúcimi vtáčí škrekot, hlasný dych alebo útržkovité verbálne prejavy.  Tancovanie má svoju presnú geometriu, hraničiacu niekedy s rámcovou akrobaciou. Okrem stola, ktorý slúži na rôzne presuny tanečníkov alebo na ich chvíľkový oddych, sú tu stoličky zasunuté na chrbte do sák tanečníkov, ktorí na nich nesú svoje partnerky (ako bremeno na pleciach), tie z nich kreatívnymi pohybovými spôsobmi skĺzavajú, lezú na ne, líhajú si aj padajú, čo vytvára zaujímavý efekt na manipuláciu s telom. Niektoré sekvencie nadobúdajú aj pohybovú monotónnosť s rovnakými gestami všetkých tanečníkov zoskupených v jednom rade a tancujúcich v nervnom tempe, inokedy sa výjav spomalí až do svetelnej výtvarnosti, keď si v dlaniach na striedačku nesú vzájomne svoje hlavy v hlbokom predklone. Tieto poetické až snové pasáže sú občasné, hoci naťahujú reálny čas v akomsi až filmovom „slow motion“. Koncentrácia je však v rámci celej choreografie na psychické dianie jednotlivca, ktorý sa každý extra zmieta vo vlastnom utrpení, niekto extrovertne so zvukmi hnevu, zúfalstva i kŕča, iný v malom duševnom ústraní nervných grimás. Je to akési kolektívne a zároveň individuálne napätie smútku, osobný „kar“ vlastného prežívania straty partnera (či už fatálnej, alebo z akéhokoľvek iného dôvodu odcudzenia vzťahu). Sú to dotyky so zemou, aj s vlastnou dušou, dotyky stratené v tme aj v živote, aj v smrti. 

Dark Union je osobná choreografia Josefa Nadja založená na konkrétnej spomienke z detstva vystavaná  na fragmentoch silných dojmov, ktoré sa zakotvili v jeho duši s tendenciou posunúť ju svojou náladou do univerzálneho chápania smútku zo straty blízkeho človeka a so škálou emočného rozvrstvenia v zmysle vyrovnania sa s týmto temným zážitkom. Dark Union je významovo i opticky temná, tmavá, čierna choreografia akoby vypadnutá z čiernej listiny autorovej potlačenej emócie. 
 

foto: Andrej Lamut

Dark Union

Choreografia: Josef Nadj
Hudba: Csik Zenekar, Josef Nadj
Svetelný dizajn: Jaka Šimenc and Hotimir Knific (Based on the concept of Josef Nadj)
Kostýmy: Katarina Škaper (Based on the concept of Josef Nadj)
Vedenie skúšok: Nohemi Barriuso
Interpretácia: Luke Thomas Dunne (Spojené kráľovstvo/United Kingdom), Ana Štefanec Knez (Slovinsko/Slovenia), Jeffrey Schoenaers (Belgicko/Belgium), Lada Petrovski Ternovšek (Chorvátsko/Croatia), Matea Bilosnić (Chorvátsko/Croatia), Gilles Noël (Belgisko/Belgium)
Výkonný producent: Karmen Keržar
Preklad: Jure Škerl, Nina Smerkol
Javiskový majster: Jaka Šimenc
Technický tím: Leon Curk, Gal Škrjanec Skaberne, Omar Ismail, Hotimir Knific, Aleksander Plut, Špela Škulj
Výroba kostýmov: Atelje, d. o. o.
Fotografie a video: Andrej Lamut
Dizajn: nejaaka
PR a editing: Nina Smerkol
Marketing: Goran Pakozdi
Finančný manažér: Julija Travančić
Koordinátor a organizácia programu: Zala Česnik
Riaditeľka Španski Borci Cultural Centre EN-KNAP Productions – programová manažérka a vedúca produkcie: Marjeta Lavrič
EN-KNAP Productions výkonný riaditeľ a Španski Borci Cultural Centre umelecký riaditeľ: Iztok Kovač
Produkcia: EN-KNAP Production
Koprodukcia: Atelier 3+1